mask

14 statków rzecznych dla VIKING RIVER CRUISES

- montaż torów kablowych, podejść indywidualnych oraz fundamentów
- położenie i upięcie kabli
- montaż elektrycznego wyposażenia
- podłączenie urządzeń
- podłączenia w szafach rozdzielczych

elektryka-48
port
wnętrze statku
elektryka-50
łóżko
elektryka-51
elektryka-52
elektryka-53
elektryka-54
elektryka-55
elektryka-55
elektryka-56
elektryka-57
elektryka-58
elektryka-59
elektryka-60
elektryka-61
elektryka-49