mask

Pomiary instalacji elektrycznych - Platforma FPF1, Stocznia Remontowa w Gdańsku.

Wykonujemy szereg pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych, tj:
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
- pomiar rezystacji uziemienia,
- pomiar natężenia oświetlenia placu budowy, pomieszczeń i stanowisk biurowych,

platforma wiertnicza
statek-11
prace budowlane-41
prace budowlane-42
prace budowlane-42
prace budowlane-44
prace budowlane-43
prace budowlane-45
statek-11
elektryka
elektryka-2
elektryka-1
statek-10