mask

5 kontenerowców – budowy nowych statków (2008 – 2009 Rotterdam)

- montaż torów kablowych oraz lokalnych dojść
- ułożenie kabli
- zamknięcie przejść kablowych
- podłączenie kabli w szafach rozdzielczych oraz do urządzeń elektrycznych

panel
prace budowlane-35